Locatie Dagopvang

De SKLM heeft vestigingen voor dagopvang in Maurik, Ingen en Lienden. 

Kindercentrum Sprong in Ingen
Kindercentrum 't Voorhuis in Maurik
Dagopvang Rupsen en Klimop in Lienden


De onderstaande pedagogisch medewerkers werken op deze locaties.

Ingen, babygroep Konijnen

    Marieke van Bruggen
Eline, Erika en Marieke van B

Ingen, peutergroep Kangoeroes

Marieke van Bruggen    Wilma 
Marieke van B, Marieke van T en Wilma

Maurik, babygroep Olifanten

  
Laura en Yvonne

Maurik, peutergroep Girafffen

   Sabrina
Gulay, Petra en Sabrina

Lienden, babygroep Rupsen

  Linda  Samantha  
Gerda, Linda en Samantha

Lienden, peutergroep Klimop

Linda    
Linda, Marijke en Mariko

De opvanglocaties zijn overzichtelijk en harmonieus ingericht. De ruimte daagt uit en stimuleert uw kind in zijn ontwikkeling.  

Adressen >