Alle peuters voortaan naar kinderopvang?

Maandag 25 april stond er een bericht op Nu.nl met deze titel. Daarin staat dat gemeenten vanaf juli 10 miljoen euro extra krijgen. Dit bedrag loopt jaarlijks op met 10 miljoen euro tot 60 miljoen euro per jaar vanaf 2021. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor peuters die nu niet naar de peuterspeelzaal of kinderopvang gaan en waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Verschillende inwoners hebben naar aanleiding van dit bericht contact opgenomen met de gemeente met de vraag of zij daarvoor in aanmerking kunnen komen. De gemeente informeert hierover via onderstaande bericht:

"Meer duidelijkheid na de zomer, 
In juni krijgen wij, de gemeente, bericht van de rijksoverheid. Dan is duidelijk hoeveel geld wij als gemeente hiervoor krijgen. Als we dat weten, kunnen we een regeling gaan opstellen. Hierin staat, welke peuters hiervoor in aanmerking komen en hoe de ouders dit kunnen aanvragen. Naar verwachting gaat het om een bijdrage in de kosten voor peuterspeelzaal of kinderopvang. Ouders zullen ook zelf een deel van de kosten moeten betalen. 
Via de pagina gemeentenieuws Buren en onze website houden wij u op de hoogte van deze regeling."

Heeft u vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente buren.