Kinderopvang wordt in 2016 goedkoper voor ouders!

Het kabinet gaat vanaf komend jaar 290 miljoen euro extra uitgeven aan kinderopvangtoeslag. Ouders besparen hiermee honderden euro’s per jaar. Het voorstel biedt een goede impuls voor het herstel van onze sector. Naar verwachting komen er zo’n 7.000 banen in de kinderopvang bij.

Hoofdpunten uit het plan:

  • Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben profijt van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016.
  • Voor het eerste en tweede kind wordt het kinderopvangtoeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%.
  • Voor ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met € 56 per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met € 108 per maand.

Met het extra geld verbetert de financiële bereikbaarheid van kinderopvang voor ouders. Eerder kondigde het kabinet het voornemen aan 60 miljoen euro extra te besteden aan voorschoolse voorzieningen. Hiermee onderstreept het kabinet het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van ieder kind en voor de arbeidsparticipatie. Dit versterkt onze economie, voor nu en in de toekomst.

Met deze nieuwe financiële impuls wordt een stap in de goede richting gezet van een gelijke verdeling van kosten voor kinderopvang voor ouders, overheid en werkgevers