Klanten beoordelen SKLM met een 7,3 en 8,3!

Voor de zomervakantie hebben wij de tevredenheid over onze opvang gemeten. Van de buitenschoolse opvang hebben we van 45 gezinnen antwoord gekregen en bij de dagopvang hebben wij van 104 gezinnen een reactie mogen ontvangen. Daar zijn we tevreden mee – bedankt voor de deelname.

Wij zijn erg tevreden en trots op de uitkomsten van dit onderzoek. U geeft de buitenschoolse opvang gemiddeld een rapportcijfer van 7,3 en de dagopvang gemiddeld een 8,3.

Er zijn 29 stellingen aan u voorgelegd, waarbij u een cijfer kon geven van 1 tot 5, waarbij cijfer 1 stond voor ‘zeer oneens’ en cijfer 5 voor ‘zeer mee eens’.

Zowel uit de stellingen als uit de open vragen kunnen wij het volgende concluderen.

De onbekendheid met de oudercommissie is zowel bij de buitenschoolse opvang als bij de dagopvang, groot. Verder geeft u aan dat de communicatie tussen u en de organisatie niet altijd naar wens verloopt, u waardeert de ouderapp maar op sommige locaties mag deze meer gebruik worden. U bent zeer tevreden over onze huisvesting, nabij gelegen aan de meeste scholen. Op een aantal groepen verdient de schoonmaak meer aandacht. De ruimte in de buitenschoolse opvang wordt als warm en rommelig ervaren en er worden ook enkele vraagtekens geplaatst bij de grootte van de speelruimte binnen en buiten.

Tevens benoemt u onze openingstijden als een van de drie punten die u goed vindt aan de opvang,  hierbij vindt een aantal ouders de ruilmogelijkheid beperkt.

Waar u (en wij) erg tevreden over zijn is het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers. U bent tevreden over hoe zij communiceren met de kinderen, met alle  aandacht is voor het individuele kind. De hygiëne en veiligheid zijn in orde en u noemt de pedagogisch medewerkers deskundig en bekwaam. De onderlinge sfeer is goed, kinderen voelen zich thuis en u omschrijft het personeel als gemotiveerd, enthousiast, betrokken, leuk, lief en vriendelijk. In de buitenschoolse opvang is er sprake van een duidelijk verschil qua deskundigheid en betrokkenheid van de medewerker, gemiddeld geeft u de medewerker een 3,8.

In de komende periode gaan wij met de volgende verbeterpunten aan de slag:

  • Onze communicatie vanuit ons service bureau, de ouderapp en tijdens het overdrachtsmoment. Het overdrachtsmoment is een belangrijk item van onze hernieuwde pedagogische visie die eind 2019 wordt gepresenteerd. De ouderapp en het servicebureau worden opgepakt door de manager servicebureau.
  • Rust en gezellige uitstraling van de BSO ruimtes, door ondersteuning van de kerncoach en pedagogisch coach wordt de groepsruimte onder de loep genomen.
  • De zichtbaarheid van de oudercommissie wordt door middel van foto’s van de OC leden, communicatie in de nieuws&praatjes en tijdens de intakegesprekken onder de aandacht gebracht.
  • De deskundige en proactieve houding van al onze pedagogisch medewerkers in de BSO gaan wij  op een gelijk niveau brengen door middel van e-learning en coaching.

Ouders, nogmaals hartelijke dank voor deelname aan dit klanttevredenheidsonderzoek!