Peuter opvang gesubsidieerd door de gemeente ook bij SKLM!

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u mogelijk een bijdrage van de gemeente krijgen voor peuteropvang.

Peuteropvang, een goede voorbereiding op de basisschool. Vraag ons naar de mogelijkheden of kijk op de site van gemeente Buren.