Verhuizing dagopvang Lienden geslaagd!

Met ingang van het nieuwe schooljaar, 21 augustus 2017, start de dagopvang uit Lienden op de nieuwe locatie. SKLM neemt een gehele vleugel van OBS De Sterappel in gebruik.

Tijdens de zomervakantie is hard gewerkt om prachtige ruimtes op te leveren. Vanaf heden zitten de Rupsen (dagopvang), Klimop (speelleergroep) en de Vlindertuin (BSO) samen met school onder een dak.

Door de nauwe samenwerking met school ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 1-12 jaar. We zijn dan ook ontzettend trots op deze samenwerking.  

Klimop Rupsen

Wij ontmoeten u en uw kind(eren) graag op deze sfeervolle, veilige en gezellig ingerichte locatie. Heeft u vragen en/of interesse, neem contact met ons op.