VVE, wat is dat eigenlijk?

Sinds mei 2019 mogen wij ons VVE Locatie noemen. Na veel inspanning in de kwaliteitsverbetering hebben wij deze titel verdient en daar zijn we trots op. 

VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie oftewel vanaf de peuteropvang tot en met groep 2 een goed aanbod voor kinderen zodat ze zonder achterstand in groep 3 kunnen starten. Er ontstaat hierdoor een doorlopende leer- en ontwikkellijn met het consultatiebureau en de scholen.

Om te mogen werken als VVE locatie moet je aan strengere eisen voldoen dan een locatie die geen VVE biedt. Zo is iedere pedagogisch medewerker die op een VVE groep werkt in het bezit van een VVE diploma met de daarbij behorende eisen aan taalniveau.

De GGD gaat regelmatig controleren of wij aan deze eisen blijven voldoen en dus de titel ‘VVE locatie’ mogen behouden.

Naast dit extra aanbod voor alle kinderen biedt een VVE locatie doormiddel van ondersteuning vanuit de gemeente één gratis ochtend extra opvang voor kinderen die via het consultatiebureau een VVE indicatie hebben gekregen. Vanaf 2020 zijn dit zelfs twee gratis ochtenden! Dit alles door een wetswijzing die in 2020 van kracht gaat.

Op alle dagopvang en speelleergroepen van SKLM werken we met een VVE programma, Uk en Puk, Hierbij worden kinderen in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, op een spelenderwijs gestimuleerd. Wat hierbij van belang is dat wij de groepen passend hebben ingericht met materialen die deze ontwikkeling bevorderen. Ook worden ouders betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Zo ontstaat meer het gevoel van samen werken een de ontwikkeling van het, voor ouders, kostbaarste bezit.

Een voorbeeld uit de praktijk:

De methode Uk en Puk werkt thema gericht. Om de 6 weken is er een ander thema, bijvoorbeeld “Wat heb ik aan?”. De pop Puk speelt hier een belangrijke rol in. Alle avonturen en ontdekkingen die de kinderen doen, maakt Puk ook mee.

Puk heeft geknoeid, zijn kleren zijn vies. O jee, wat nu? Hoe lossen de Peuters dit op? Uit de wasmand zoeken de kinderen schone kleren voor Puk. Maar welke kleren passen? Wat is te groot en wat te klein? (groot/klein, spelenderwijs bezig zijn met rekenprikkeks!).

Gedurende het thema zetten we woorden centraal die we het hele thema door herhalen en die we op meerdere manieren aanbieden. Als voorbeeld het woord ‘korte broek’ of ‘jurk’.

We laten hiervan woordkaarten zien, gebruiken de woorden in een verhaal en passen het toe op de groep. Bijvoorbeeld door een korte broek aan te trekken. Op deze manier gaan deze woorden echt leven . Je merkt dit vaak aan het eind van het thema, de woorden hebben betekenis gekregen. En daar gaat het om!

Jurk