Procedure inschrijving

Kennismaking en gewenning

Voordat uw kind bij onze opvang komt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met één van de pedagogisch medewerkers. Het wennen is voor uw kind, maar ook voor u als ouder, een spannende periode.

Om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen, is het erg belangrijk dat we alle gewoonten en eventuele bijzonderheden van uw kind bespreken. De gewenningsperiode valt binnen de plaatsingsperiode. Deze periode wordt afgestemd op de behoeftes van het kind en de ouders. 

Opzegging

Wanneer u, tot onze spijt, de opvang van uw kind wilt beëindigen, dient dit schriftelijk te gebeuren. Houdt u hierbij rekening met de opzegtermijn van 1 maand. Voor vermindering van het aantal opvanguren geldt ook een opzegtermijn van 1 maand.