Speelleergroep

VVE locatie vergt veel inspanning in de kwaliteitsverbetering. Met gepaste trots mogen wij zeggen dat we vanaf heden VVE locatie zijn!

De speelleergroep (voorheen peuterspeelzaal) is een unieke combinatie van dagopvang en peuterspeelzaalwerk. Er is een speelleergroep in Kerk-Avezaath, Maurik, Lienden, Ingen en Beusichem. Gezinnen waarvan één ouder werkt, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. U kunt dat bij ons navragen. Gezinnen met tweeverdieners krijgen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Nu we VVE locatie zijn hebben alle kinderen met een VVE indicatie recht op 4 uur gratis opvang! Dit ter voorbereiding op een wetswijziging (elke peuter met een VVE indicatie heeft recht op 20 uur opvang) die in 2020 van kracht gaat.

In de speelleergroep kunnen peuters vanaf 2 jaar spelenderwijs leren. De pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in het voorschoolse programma Uk & Puk. De voorbereiding voor de basisschool is zo optimaal, terwijl de kinderen leuke en gevarieerde activiteiten aangeboden krijgen. In opeenvolgende thema's komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde zoals horen, zien, voelen en bewegen.

Bekijk de promofilm, gemaakt door de gemeente Buren en ontdek het belang van peuteropvang.