Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (TSO) is opvang tijdens de middagpauze, de zogenaamde ‘overblijf’ op school. De opvang vindt plaats in de basisschool. De kinderen eten onder begeleiding van een TSO-medewerker hun lunch en kunnen even ontspannen.

Tijdens de middagpauze biedt de TSO een prettige en veilige opvang aan uw kinderen. De TSO is een verantwoordelijkheid van de school. De school bepaalt in overleg met de ouders, hoe de TSO verzorgd wordt. De SKLM voert de wensen van de school uit.

Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang. Daarom kunt u hier geen kinderopvangtoeslag voor aanvragen.

Voor de TSO locatie maken wij gebruik van een digitaal systeem. Op deze manier kunt u de TSO eenvoudig aan- en afmelden.